Wat is een reservaat?

Als een natuurgebied een rijke flora en fauna huisvest, veel verschillende habitats van hoge kwaliteit bevat en wanneer het afgezonderd is van menselijke verstoring, dan komt het gebied mogelijk in aanmerking voor een beschermde status. De benoeming tot ‘natuurreservaat’ is een van de vele maatregelen voor bescherming van natuurgebieden.

Logo de la Réserve Naturelle Régionale Trésor

Logo van het Trésorreservaat

Artikelen in de Franse milieuwet funderen deze beschermde status. Of het nu een nationaal natuurreservaat is (als gevolg van een ministerieel besluit) of een regionaal besluit (als gevolg van een besluit van het CTG), de regeling verzekert de preservatie van alle gebieden in kwestie. Preservatie van natuur kan op veel verschillende manieren gerealiseerd worden. Het is natuurlijk essentieel om regels en waarschuwingen op te stellen die het doel van preservatie moeten dienen (zie regelgeving). Managers van natuurreservaten moeten een managementplan opstellen waarin zij alle te treffen maatregelen uiteenzetten die moeten leiden tot behoud en herstel van de natuur.

Voor meer informatie (in het Frans): http://www.reserves-naturelles.org/

Uitlegvideo (in het Frans):

 

Het belang van het netwerk van reservaten in Frans-Guyana

Negentig procent van Frans-Guyana, ongeveer 84.000 km2, is bedekt met bos. Het is een van de laatste en grootste gebieden primair bos ter wereld. Bovendien is het Guyanese regenwoud voorzien van erg dynamische en complexe habitats, waaronder enkele van de rijkste en meest kwetsbare soort (mangroves, savannes, moerassen, overstroomd bos, inselbergen, tafelbergen, etc).
In Frans-Guyana zijn er 7 natuurreservaten, namelijk 6 nationale en 1 regionale. Zij vertegenwoordigen:

  • 295.000 hectares (3,4% van Frans-Guyana).
  • 52% van het totaaloppervlak van Franse natuurgebieden.

Er zijn 16 Franse overzeese natuurreservaten. Dat is 6% van het totaal aantal reservaten in Frankrijk, maar de overzeese reservaten zijn in totaal goed voor een oppervlakte van 91% van alle reservaten. Deze verantwoordelijkheid is des te belangrijker, omdat extinctiesnelheden overzee drie keer zo hoog worden geschat als in metropolisch Frankrijk zelf. Enkel door het grote aantal tropische soorten is Frankrijk het vierde land in de wereld met de meeste bedreigde diersoorten en negende wat betreft de plantensoorten.

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor