In aanraking zijn

Mensen in aanraking laten komen met natuur is een belangrijk aspect voor Trésor. Voorlichting en educatie over de natuur en mensen een beeld laten krijgen bij natuur lukt het best door naar buiten te gaan: door te ontdekken, te voelen, te zien en te beleven wat voor een diversiteit aan leven er bestaat. We willen mensen laten zien hoe mooi de natuur is.

Door middel van educatieve middelen en informatieve activiteiten, kunnen wij onze natuurervaringen delen. Wij willen dat iedereen ontdekt, leert, weet en respecteert wat er leeft in de natuur om ons heen. Het is erg belangrijk dat natuurbehoud wordt gecombineerd met en gedragen door een gepassioneerd team dat weet te informeren, demonstreren en te overtuigen.

De rol van milieu-educatie heeft Association RN Trésor verleend aan GRAINE Guyane. GRAINE Guyane wil met de bijdragen van hun leden collectief een EEDD (educatie over milieu en duurzame ontwikkeling) opzetten met vijf speerpunten:

Bijdragen aan een rijk en divers Frans-Guyana
Bijdragen aan een solidair Frans-Guyana
Bijdragen op je eigen manier
Bijdragen met z’n allen
Netwerken bouwen

groupe_totem_sm

Rondleiding over het botanische pad

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor