Liste des actus

Evenementen

Date de création :
 13 May 2016
Catégorie :
 

Momenteel is Frans de voertaal voor alle evenementen. Als u een evenement wil bijwonen, schrijf u dan in op de Franse pagina. Als je een rondleiding wil in het Engels, twijfel dan niet en neem contact

Beschermen

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Association RN Trésor is door het voormalige Conseil Régional voorzien van controlerende macht. Die regulatoire autoriteit zou de Association moeten helpen bij het realiseren van het beveiligen van het

Onderzoeken

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Het vergaren van kennis is een belangrijke uitdaging in het beheren van een natuurreservaat. Inventarisaties in beschermde gebieden zijn dan ook een essentieel deel van het veldwerk. De bescherming van

In aanraking zijn

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Mensen in aanraking laten komen met natuur is een belangrijk aspect voor Trésor. Voorlichting en educatie over de natuur en mensen een beeld laten krijgen bij natuur lukt het best door naar buiten te

Onze missies

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

In aanraking zijn met de natuur Onderzoeken Beschermen

Monitoring van grote fauna

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Onderzoek In alle hoeken van het bos komen grote terrestrische, gewervelde dieren voor. Ze zijn echter moeilijk te observeren. De waarnemingen stellen vaak niet veel meer voor dan enkele voetafdrukken,

Koolstofopslag

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Koolstof en de tropische regenwouden Mensen en hun activiteiten stoten jaarlijks 32 miljard ton aan CO2 uit, aldus het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Toch vinden we maar 15 miljard

Ornithologie

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Onderzoek aan de avifauna Het Trésorteam heeft van begin af aan veel aandacht besteed aan de avifauna van het gebied. Daarnaast zijn vrijwillige vogelaars in groten getale aanwezig in Frans-Guyana en

Herpetologie

Date de création :
 10 May 2016
Catégorie :
 

Amfibieën De klasse Amfibieën is momenteel waarschijnlijk de meest bedreigde groep organismen. Dit is te wijten aan klimaatverandering, vervuiling en ziektes. Het identificeren van de benodigdheden

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor