Onderzoeken

Het vergaren van kennis is een belangrijke uitdaging in het beheren van een natuurreservaat. Inventarisaties in beschermde gebieden zijn dan ook een essentieel deel van het veldwerk. De bescherming van een gebied wordt natuurlijk gebaseerd op de kennis van wat er in dat gebied leeft. Dit blijkt des te meer gerechtvaardigd te zijn, omdat het berekenen van de biodiversiteit in Frans-Guyana hooguit te benaderen is.

De inventarisaties beslaan een belangrijk deel van het werk van het Trésorteam. Het kan erg zwaar en intens zijn. Het management raadpleegt daarom met regelmaat externe expertise. Zo nu en dan wordt dat beloond met het ontdekken van een nieuwe soort en op die manier blijft de soortenlijst van Trésor alsmaar groeien.

Biométrie sur un Pian à oreilles noires - Didelphis marsupialis © RNR Trésor

Onderzoeken van een zuidelijke opossum (Didelphis marsupialis) © RNR Trésor

Het natuurlijke erfgoed van het Trésorreservaat is relatief bekend. Dit is het gevolg van vele studies die erg goede inventarisaties opleverden. Tot en met vandaag staan de soortentellers van het reservaat op:

  • 1301 planten
  • 60 amfibieën
  • 86 reptielen
  • 63 vissen
  • 53 landzoogdieren
  • 63 vleermuizen
  • 331 vogels

Ondanks gerichte onderzoeken, is de kennis over geleedpotigen en schimmels helaas vrij beperkt.

Als er met speciale aandacht gekeken wordt naar flora en fauna, is het haast vanzelfsprekend dat men ook rekening houdt met alle landschapskenmerken, wat uiteindelijk inzicht kan bieden in bijvoorbeeld gehele ecosystemen en vroegere antropogene verstoringen.

Expertise botanique dans les savanes Trésor © RNR Trésor

Botanici op de savannes van Trésor © RNR Trésor

Na het inventariseren wordt er gemonitord. Het doel daarvan is om veranderende trends te visualiseren van een of meer soorten (bijvoorbeeld bestuderen van Dendrobates), ecosystemen (zoals veranderingen op de savanne) of cyclische gebeurtenissen (onder andere fenologie van de flora).

Passiflore - Passiflora glandulosa © RNR Trésor

Passiebloem (Passiflora glandulosa) © RNR Trésor

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor