In kaart brengen van het waternetwerk

Publié le :
 10 May 2016
Catégorie :
 Geen onderdeel van een categorie
La crique favard © RNR Trésor

Crique Favard © RNR Trésor

Het vergaren van kennis over het reservaat is een van de missies die genoemd worden in het managementplan van Trésor. Inventarisaties en monitoring van de flora en fauna vormen de basis voor dit werk. Uiteraard gaat dat gepaard met het verwerven van kennis van de ecosystemen waar die soorten zich in bevinden.

Aquatische habitats huisvesten vaak vele vormen van leven. Helder of niet, permanent of tijdelijk, alle wateren in het reservaat dienen nauwkeurig in kaart te worden gebracht door het Trésorteam. Het in kaart brengen van het waternetwerk van Trésor is essentieel om een beeld te krijgen van de verspreiding van bepaalde soorten.

Het IGN (Institute National de l’Information Geographique et Forestière) heeft gedetailleerde kaarten gepubliceerd van de lagergelegen delen van het Trésorreservaat. Tijdens het veldwerk in het bos bleek echter dat de kaart niet overeenkwam met de realiteit. Op dit moment zijn wij het waternetwerk aan het herzien. Zo bleek bijvoorbeeld dat een grote kreek op de IGN-kaart stond weergegeven, in werkelijkheid twee hoofdkreken in Trésor betreft (Crique Favard en Crique Roche). Het is goed dat dit soort kaarten op deze manier worden bijgewerkt!

Carte actualisée du réseau hydrographique de la réserve trésor

Herziene kaart van het waternetwerk in Trésor

Laisser un commentaire

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor