Koolstofopslag

Koolstof en de tropische regenwouden

Mensen en hun activiteiten stoten jaarlijks 32 miljard ton aan CO2 uit, aldus het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Toch vinden we maar 15 miljard ton terug in de atmosfeer, welke bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Wat gebeurt er met de rest? Wetenschappers debatteren nog steeds over de mechanismen achter de koolstofcyclus en over sommige mechanismen is nog erg weinig bekend. Na oceanen, spelen regenwouden een grote rol in de koolstofopslag, met name vanwege hun omvang en hun biologische activiteit. Kwantitatief blijft de vraag echter onbeantwoord.

Ongeveer 42% van het mondiale bosoppervlak is regenwoud, waarvan 14% het Amazonebos betreft. Frans-Guyana beschikt over 0,4%.

Deze bossen spelen een belangrijke rol in de uitwisseling van koolstof tussen de biosfeer en de atmosfeer en in het reguleren van de koolstofcycli. Een kleine verandering van de koolstofcycli in deze bossen, kan dan ook een grote impact hebben op de gehele planeet.

Als een boom groeit, produceert het hout door middel van het vastleggen van koolstofdioxide uit de lucht. Op deze manier slaan bomen koolstof op. Als de boom sterft en omvalt, wordt hij afgebroken door miljarden insecten, schimmels en bacteriën. De koolstof wordt op die manier weer teruggestuurd de atmosfeer in. Is het bos dan een carbon sink of een carbon source? Dat wil zeggen, wordt het er meer vastgelegd of uitgestoten? Die vraag blijft tot op heden onbeantwoord.

In 2005 zetten de Verenigde Naties een groot programma op om de massale ontbossing van tropische wouden tegen te gaan: REDD (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation). De vernietiging van stukken bos is namelijk verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de jaarlijkse CO2-uitstoot.

Koolstof en Trésor

Veel wetenschappers hebben interesse getoond in de diversiteit en complexiteit van Guyanese bosecosystemen, hun rol en het belang daarvan. Het Trésorreservaat krijgt speciale aandacht, vanwege de diversiteit van habitats, de locatie (Kawgebergte, natste regio van oostelijk Amazonië) en de bereikbaarheid vanaf Cayenne.

Sinds enkele jaren werken Association RN Trésor, Stichting Trésor en WWF-Guyane samen aan een programma voor koolstofonderzoek in het bos van het reservaat van Kaw-Roura. Tussen 2010 en 2012 hebben zes studenten van de Universiteit Utrecht Frans-Guyana bezocht om bij te dragen aan het onderzoek.

Dit soort onderzoek is – ondanks de rijkdom van het gebied en de internationale erkenning daarvan – een primeur in de Kawregio.

In 2013, tekende Trésor een overeenkomst met het WWF om educatieve middelen te ontwikkelen die gericht zijn op de koolstofopslag. In oktober 2014 werd het koolstofpad geopend.

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor