Herpetologie

Amfibieën

De klasse Amfibieën is momenteel waarschijnlijk de meest bedreigde groep organismen. Dit is te wijten aan klimaatverandering, vervuiling en ziektes. Het identificeren van de benodigdheden voor hun conservatie is daarom een prioriteit.

Dat wil zeggen dat er kennis verworven moet worden over de biologie en ecologie van de soort. Dit gebeurt middels regelmatige monitoring. De rijkdom aan amfibieën in het reservaat (en in Frans-Guyana) maken dit deel van de wereld de hotspot voor conservatie van amfibieën.

Monitoring Dendrobates tinctorius

De pijlgifkikker is een iconische kikker in Frans-Guyana. Zowel het kleurenpatroon als de ecologie (dagdier en terrestrisch) maken de pijlgifkikker een uitstekend studieobject. De data die per jaar verzameld worden, leveren een trend op. Deze trend wordt vervolgens weer teruggekoppeld naar bijvoorbeeld chitridiomycose-studies (zie hieronder).

Soortgelijke monitoring wordt ook gedaan in andere reservaten van Frans-Guyana. De Trésordata kunnen daarom geanalyseerd en gerelativeerd worden op landelijke schaal. De toegepaste methode betreft capture-mark-recapture en vindt plaats op het botanische pad. De kleurpatronen van D. tinctorius zijn uniek voor ieder individu en zijn daarom erg nuttig bij het volgens van individuele kikkers. Bj iedere vangst worden er foto’s gemaakt van de rug en de zijkanten ter identificatie.

Later in het onderzoek kunnen er conclusies worden getrokken uit de vergelijking tussen terugvangsten ten opzichte van het totaal aantal vangsten. Het onderzoek is opgezet in 2009 en wordt ieder jaar herhaald aan het begin van het regenseizoen.

Photo-identification de différents dendrobates© RNR Trésor

Foto-identificatie van verschillende pijlgifkikkers © RNR Trésor

Waarnemingen van algemene soorten

Parallel aan het dendrobatesonderzoek vindt een inventarisatie plaats van algemene soorten. Alle contacten, zowel het zien als het horen van een soort, worden genoteerd. Soorten die worden genoteerd zijn twee soorten padden (Rhinella margaritifera en R. castaneotica), een klompvoetkikker (Atelopus flavescens) en de Aromobatiden Anomaloglossus baeobatrachus en Allobates femoralis.

Er wordt alleen een schatting gemaakt van de abundantie. Er vindt geen individuele identificatie plaats.

Chytride-onderzoek

De schimmel Batrachochytrium dendrobatidis staat bekend om zijn parasitisme op de huid van amfibieën. Dat veroorzaakt chytridiomycose, een infectieziekte die verantwoordelijk is voor de uitroeiing van populaties van verschillende soorten over de hele wereld.

Een monitoringonderzoek van 2012 heeft de pathogeen aangetoond in meerdere amfibieën in Frans-Guyana en het Trésorreservaat, namelijk Atelopus fransicus, Rhinella sp. en Dendrobates tinctorius.

Als de identiteit en virulentie van de Guyanese stam onbekend blijven, kan regelmatig (jaarlijks) onderzoek inzicht bieden in veranderingen van trends in de populaties van geïnfecteerde amfibieën. Het vaststellen van de algemene gezondheid van populaties is opgenomen in het managementplan van Trésor.

Dit onderzoek gaat gepaard met de demografische monitoring van D. tinctorius. Amfibiesoorten die afnemen in aantallen zullen regelmatiger worden gevangen en gemonitord.

Met steriele wattenstaven worden huidmonsters genomen, voornamelijk bij de poten (schimmels vestigen zich vaak op de keratinerijke lichaamsdelen). De detectie van schimmelpathogenen vindt vervolgens plaats in een laboratorium.

Als er besmette individuen worden gevonden, zullen deze extra goed in de gaten worden gehouden tijdens monitoring.

Vandaag de dag is er te weinig informatie om een trend vast te stellen, maar het lijkt er niet op dat amfibieën in Frans-Guyana net zulke massa-extincties ondergaan als in andere landen wordt geobserveerd.

Rhinella castaneotica © RNR Trésor

Rhinella castaneotica © RNR Trésor

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor