Opossums en kleine knaagdieren

Op nationale schaal

Het onderzoek aan opossums en kleine kaagdieren in Frans-Guyana blijft relatief kleinschalig. De voornaamste kennis die recent is verkregen betreft de taxonomie. Er hebben vooralsnog weinig onderzoeken plaatsgevonden aan hun ecologie en de belangrijke rol die deze groepen spelen in de ecosystemen van Trésor. Hun rol in de zaadverspreiding (en daarmee het behoud van de diversiteit van het bos) is, net als bij vleermuizen, erg waardevol.

Het Pasteur Instituut in Frans-Guyana is al vele jaren geïnteresseerd in de rol van knaagdieren als ziekteverspreiders. Tegenwoordig investeert het instituut veel in knaagdieronderzoek om de besmettingsrisico’s zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen schatten. Het is met name geïnteresseerd in de ontwikkeling van extra onderzoeksgebieden waar al heel lang monitoring plaatsvindt.

Opossum laineux nain - Micoureus demerarae © RNR Trésor

Grauwe dwergbuidelrat – Marmosa demerarae © RNR Trésor

Op lokale schaal

Trésor doet sinds 2005 onderzoek aan de diversiteit van knaagdieren en opossums in het gebied. De eerste twee inventarisaties zijn uitgevoerd in samenwerking met François Catzéflis van de Universiteit van Montpellier. Beide inventarisaties (in 2005 en 2010) lieten erg sterke fluctuaties zien in abundantie. Vergeleken met missies in andere bosgebieden, is hetzelfde waargenomen. Daarentegen bleek de relatieve abundantie in bijvoorbeeld de Nouragues vrijwel constant (Catzéflis, 2010). Voor nu is het onmogelijk om een representatie te maken van de seizoensgebondenheid van populaties in het reservaat.

Extra observaties zijn recentelijk verkregen via de cameravallen die onderdeel zijn van een onderzoek van WWF en KWATA in 2009 en via monitoring die uitgevoerd is door de boswachters in verscheidene delen van het reservaat. Sinds 2010 wordt er steeds meer gespecialiseerd in het onderzoek aan deze dieren, wat aantal vangsten sterk heeft doen stijgen. Het protocol schrijft een intensieve methode voor. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten en maten kooien en er moeten veel kooien worden klaargezet om maar enkele dieren daadwerkelijk te vangen. De meeste inspanningen vinden daarom plaats in het hoger gelegen deel van het reservaat. Dat heeft het voordeel dat het materiaal er gemakkelijk van en naartoe gebracht kan worden. Daarnaast is het dichtbij het entreegebouw dat als kampbasis kan fungeren.

Bekende soorten en hun waarde

Er zijn 87 soorten terrestrische zoogdieren in Frans-Guyana (Catzéflis, 2010). In totaal komen er in Trésor 14 terrestrische zoogdiersoorten voor, waarvan zeven opossums en zeven knaagdieren.

Van die 87 worden er 22 soorten geclassificeerd als ‘bedreigd’. Dit heeft voornamelijk te maken met hun endemisme in het Guyanese hoogland. Tien van die bedreigde soorten zijn opossums en knaagdieren, dat is bijna 50% van de bedreigde soorten. Drie van die bedreigde soorten zijn waargenomen in het Trésorreservaat.

Exemple de mise en place d'un piège (c) RNR Trésor

Voorbeeld van een val voor opossums of kleine knaagdieren © RNR Trésor

Overige soorten

Kunnen andere soorten nog worden gevonden in het Trésorreservaat, ondanks voorgaande inventarisaties? Zeker! De reeds bekende gegevens over de Kawregio hebben aanwezigheid aangetoond van enkele opvallende, zeldzame soorten in Frans-Guyana, over welke nog relatief weinig bekend is (Gracilinanus emiliae, Hyladelphys kalinowskii). Andere meer algemene soorten ontbreken in de inventarisaties, terwijl men wel weet dat ze er voorkomen (Marimosa murina, Echimys chrysurus). De wateropossum (Chironectes minimus), de enige beschermde opossum in Frans-Guyana, wordt ook verwacht in het Trésorreservaat, maar is nog nooit gevonden. Tenslotte is de kans erg groot dat er op de savannes van het reservaat soorten worden gevonden die in soortgelijke habitats voorkomen, zoals de Nancibosavanne, welke geografisch erg dichtbij ligt (Oligoryzomys fulvescens, Zygodontomys brevicauda).

Rat forestier épineux - Proechimys cuvieri © RNR Trésor

Een stekelrat (Proechimys cuvieri) © RNR Trésor

Collectivité Territoriale de Guyane
Stichting Trésor